Single Acting Hydraulic

Voltage > 220v 60hz.

  • 220v Car Lift Hydraulic Power Unit Auto Lift Hydraulic Pump Lift Gates 60hz 14l
  • 3.5 Gallon 2.2kw Auto Car Lift Hydraulic Power Unit 220v60hz 3 Ph Hydraulic Pump